NOTA


            4.1 Mengenal pasti peralatan perkebunan

            4.1.1 Alatan untuk berkebun

4.2 Menggunakan alatan  perkebunan

      4.2.1          Fungsi alatan


        4.3.1          Keselamatan diri
        4.3.2          Keselamatan rakan
        4.3.3          Keselamatan alatan
        4.3.4          Keselamatan bahan
        4.3.5          Cara menyimpan alatan

4.4   Mengamalkan kebersihan

      4.4.1          Kebersihan diri
     4.4.2          Kebersihan alatan

     4.4.3          Kebersihan di kebun

4.5 Mengenal pasti bahan perkebunan

                 4.5.1          Bahan perkebunan

4.6 Menanam pokok

                4.6.1     Cara menanam 
           i.     tumbuhan hiasan
          ii.     jenis sayur-sayuran
          iii.    medium penanaman

4.7 Menjaga pokok/tanaman

4.7.1   Cara penjagaan
a     merumput
b     menggembur
c     menyiram
d     membaja
e     mencatas
f      mengawal serangan haiwan perosak dan penyakit


4.8 Memungut dan menjual hasil
4.8.1    Memasarkan hasil
                  a.     Memungut
                  b.     Menetapkan harga
            c.     Menjual hasil

No comments:

Post a Comment