HURAIAN SUKATAN PELAJARAN


KOMPONEN KEMAHIRAN HIDUP

Skop

Komponen ini memberi fokus kepada latihan-latihan dan kemahiran untuk membolehkan murid bermasalah pembelajaran berdikari. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat menjalankan aktiviti-aktiviti seharian dengan lebih yakin.

Objektif Umum

Komponen Kemahiran Hidup membolehkan murid:
1.      Memperoleh pengetahuan dan kemahiran asas dalam aspek masakan, jahitan, pertukangan,  
        perkebunan, pemeliharaan haiwan dan mendobi
2.      Menguasai kemahiran-kemahiran asas dalam komponen kemahiran hidup
3.      Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi ke dalam kehidupan harian

OBJEKTIF KHUSUS
KANDUNGAN
CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN/PEMBELAJARAN
BBM/CATATAN
4. Perkebunan
Membolehkan murid:

4.1 Mengenal pasti peralatan perkebunan


4.2 Menggunakan alatan  perkebunan
    4.3 Mengamalkan keselamatan di kebun4.4 Mengamalkan kebersihan4.5 Mengenal pasti bahan perkebunan4.6 Menanam pokok
4.7 Menjaga pokok/tanaman

4.8 Memungut dan menjual hasil
             
4.1.1          Alatan untuk berkebun


4.2.1          Fungsi alatan

4.3.1          Keselamatan diri


4.3.2          Keselamatan rakan

4.3.3          Keselamatan alatan

4.3.4          Keselamatan bahan


4.3.5          Cara menyimpan alatan


4.4.1          Kebersihan diri

4.4.2          Kebersihan alatan

4.4.3          Kebersihan di kebun


4.5.1          Bahan perkebunan4.6.1          Cara menanam
4.7.1          Cara penjagaan


4.8.1          Memasarkan hasil

a.       Menamakan alatan perkebunan
b.      Memadankan gambar alatan dengan perkataan

a.       Demonstrasi penggunaan alatan dengan betul
b.      Tayangan video
c.       Latihan menggunakan alatan

a.       Menerangkan peraturan keselamatan diri

a.       Menerangkan peraturan keselamatan rakan

a.       Menerangkan peraturan penggunaan alatan

a.       Menerangkan langkah-langkah keselamatan penggunaan racun serangga dan baja

a.       Cara menyimpan alatan di tempat yang sesuai


a.       Cara menjaga kebersihan diri

a.       Cara menjaga kebersihan alatan

a.       Cara menjaga kebersihan di kebun


a.       Mengenal pasti jenis:
i.      tumbuhan hiasan
ii.     jenis sayur-sayuran
iii.    medium penanaman

a.       Menyediakan tapak semaian/kebun
b.      Menjalankan aktiviti
i.       membersihkan kawasan
ii.      membaja
i.               memilh biji benih
ii.             menyemai/menanam


a.       Murid melakukan aktiviti penjagaan dari masa ke semasa
i.       merumput
ii.      menggembur
i.               menyiram
ii.             membaja
iii.            mencatas
iv.           mengawal serangan haiwan perosak
           dan penyakit

a.       Memungut
b.      Menetapkan harga
c.       Menjual hasil

alatan perkebunan
gambar alatan

alatan perkebunan

video

carta


carta


carta


cartaalatan perkebunanberus
sabun
tuala
tong sampah
pencakar
pongkespokok bunga
tanah loam
bahan organan
pasir sungai


cangkul
pencakar
pongkes
baja

biji benihserampang tangan
sudip
alat penyiram
gunting
racun serangga

bakul
alat penimbang


No comments:

Post a Comment