RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN PERTANIAN


RINGKASAN MENGAJAR


Kelas :                       Stesen  1

Masa  :                       1 jam ( 7.40 – 8.40 )


Mata Pelajaran : Kemahiran Hidup

Tajuk : 4. Perkebunan

Kemahiran/Kandungan :

4.1.1 Alatan untuk berkebun

Objektif :

4.1 Mengenalpasti peralatan perkebunan.

Aktiviti :

  •        Mempamerkan gambar situasi berkebun.
  •        Bersoaljawab tentang peralatan yang digunakan dalam gambar.
  •        Murid memilih model alat berkebun seperti yang terdapat dalam gambar.
  •        Melakonkan cara menggunakan alat berkebun.
  •        Memadankan gambar alatan dengan perkataan.Bahan Bantu Mengajar :   Carta bergambar,    Model alat berkebun

Penyerapan Nilai Murni: Menjaga Keselamatan

RINGKASAN MENGAJAR


Kelas :                       Stesen  1

Masa  :                       1 jam ( 8.10 – 9.10 )

Mata Pelajaran:       Kemahiran Hidup

Tajuk :                       4.         Perkebunan.

Kemahiran/Kandungan:   4.3.1   Keselamatan Diri.

Objektif          : Membolehkan murid mengamalkan keselamatan di kebun.

Penerapan Nilai:     Berhati-hati semasa melakukan aktiviti.

Aktiviti           :
                        1. Pamerkan carta anggota badan.
                        2. Menerangkan fungsi-fungsi anggota badan.

                                             3. Tayangan gambar mengenai menjaga keselamatan diri semasa berada di   
                                                 kebun.

                        4. Simulasi mencuci tangan selepas melakukan sesuatu
aktiviti.

                        5. Menyusun kad gambar mengikut aktiviti mencuci tangan.

Bahan bantu Mengajar:

                        1. Carta.

                        2. Gambar.

                        3. Alat-alat mencuci.

Impak :           Masih terdapat murid-murid yang tidak menjaga kebersihan
tangan terutama kuku.
RINGKASAN MENGAJAR


Kelas :                       Stesen  1

Masa  :                       1 jam ( 8.40 – 9.40 )

Mata Pelajaran:       Kemahiran Hidup.

Tajuk :                       4.         Perkebunan

Kemahiran/Kandungan:   4.4.2   Kebersihan alatan.

Objektif          :           4.4       Membolehkan murid mengamalkan kebersihan.

Penerapan Nilai:     Kebersihan mengelakkan diri daripada terkena penyakit.

Aktiviti           :

                        1. Lawatan ke kebun yang berhampiran dengan kelas.

                        2.Mengenalkan alat-alat yang digunakan di kebun.

                        3. Penerangan tentang penggunaan alatan seperti ala 
                            penggembur tanah, penyiram pokok dan lain-lain.

                        4. Penerangan – bagaimana membersihkan alatan selepas
                                                    berkebun.

                        5. Simulasi mencuci alat-alat berkebun.

                                             6. Mengemas dan menyusun alatan yang telah dibersihkan di tempat yang 
   
                                                 selamat.

Bahan Bantu Mengajar:

                        1.         Alat-alat perkebunan.

                        2.         Alat-alat mencuci ( berus, sabun, baldi )

Impak :           Murid-murid sukakan aktiviti luar tetapi memerlukan
pengawasan yang rapi.

RINGKASAN MENGAJAR


Kelas :                       Stesen  1

Masa  :                       1 jam ( 7.40 – 8.40 )

Mata Pelajaran:       Kemahiran Hidup

Tajuk :                       4.         Perkebunan.

Kemahiran/Kandungan:   4.5.1   Bahan perkebunan.

Objektif          :           4.5       Membolehkan murid mengenal pasti bahan
perkebunan.

Penerapan Nilai      :           Menghargai alam semulajadi.

Aktiviti           :

                        1.         Merasa jenis-jenis sayuran.

                        2.         Meneka nama sayur-sayuran yang dirasainya.

                        3.         Bersoaljawab mengenai sayur-sayuran tersebut.

                        4.         Mengasingkan sayur-sayuran berdaun dan berbuah
                                    menggunakan model sayur-sayuran.

  5                                          5.          Menggunting dan menampal gambar mengikut jenis

                                   sayur-sayuran.

Bahan Bantu Mengajar:

                        1.         Model sayur-sayuran.

                        2.         Lembaran kerja.

                        3.         Sayur-sayuran segar.

                        4.         Gunting dan gam.


Impak :           Masih terdapat murid yang tidak tahu menggunakan gunting
dengan betul.          


RINGKASAN MENGAJAR


Kelas :                       Stesen  1

Masa  :                       1 jam ( 8.10 – 9.10 )

Mata Pelajaran:       Kemahiran Hidup

Tajuk :                       4.         Perkebunan

Kemahiran/Kandungan:   4.7.1   Cara Penjagaan.


Objektif          :           4.7       Membolehkan murid menjaga pokok / tanaman.

Penerapan Nilai      :           Budi baik di balas baik.

Aktiviti           :

  1.          
                                             1.          Menerangkan tugasan yang perlu dilakukan semasa berada di kebun.

                        2.         Mengagihkan tugasan kepada kumpulan.

                        3.         Simulasi merumput, menggembur, menyiram, membaja,
                                    mencantas dan mengawal serangan haiwan perosak.

                        4.         Mencuci dan menyusun peralatan.

                        5.         Murid membersihkan tangan dan kaki selepas berkebun.

Bahan Bantu Mengajar:

                        1.         Alat-alat perkebunan.

                        2.         Alat-alat mencuci ( sabun ).

Impak :           Murid boleh melakukan aktiviti ini berterusan terutama awal
           
                      pagi.

No comments:

Post a Comment